Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 14.-18. februāris

Skolā dežūrē 7.a klase

Pirmdiena, 14.februāris
9.10 Dežūru pieņemšana – nodošana 215.kab. (piedalās 11.b un 7.a klašu audzinātāji un klašu virsdežuranti)
Valentīndienas kafejnīca skolas filiālē Odzienā

Otrdiena, 15. februāris
1.klašu skolēniem 100.diena skolā
1.,2. mācību stundas laikā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skolas konference svinību zālē (piedalās 10., 11.kl.)
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes sanāksme 14.kabinetā
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 MP sanāksme 104.kab.
Līdz 15.00 5.klašu skolēniem pieteikties konkursam „Erudīts – 2011” 5.klasēm 14.kab. vai pie izglītības ministres R.Lazdas

Trešdiena, 16. februāris
„Ēnu diena”

Ceturtdiena, 17. februāris
12.00 „Skolas blices” koncerts sākumskolas skolēniem
7. mācību stundas laikā Konkurss „Erudīts – 2011” 5.klasēm 104.kab.
Piedalīšanās VISC organizētajā ESF projekta „Dabaszinības un matemātika” seminārā Rīgā (I.Seipule)

Piektdiena, 18. februāris
Matemātikas olimpiādes 2.posms 5.-8.klasēm
12.00 Sociālo zinību MK skolotāju konsultācijas par moodle lietošanu 13.kab.
Līdz plkst. 15.00 Skolas padomes rīkotās aptaujas iesniegšana 14.kab.
18.30 „Crazy week” noslēguma pasākums, diskotēka. (Pārcelts uz 25. februāri!)

14.-18.02. „Pirmīšu” nedēļa
14.-18.02. „Crazy week”
14.-18.02. Skolas slēpošanas sacensības
14.-18.02. 1.-6. klasēs „Augļi un dārzeņi – veselīga uztura pamats”
19.-20.02. Latvijas kausa izcīņa biatlonā

Zinātniskā konference

15.februārī 1.un 2. mācību stundas laikā skolas svinību zālē notiks skolēnu zinātniskā konference, kurā zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanai izvirzīti šādi skolēni:

1. Linda Gregersone “Interjera risinājums Pļaviņu novada ģimnāzijas svinību zālei”

2. Karina Zagorska un Anna Avotiņa “Atkritumu šķirošanas iespējas un iedzīvotāju attieksme pret atkritumu šķirošanu pļaviņu pilsētā”

3. Inga Lakstīgala un Daiga Skrimble “Atkarība no online FPS spēlēm jauniešu (16-18 gadu) vidū”

4. Toms Cišs un Matīss Zvejsalnieks “Ģenētiski modificētas pārtikas izplatība veikalos un iedzīvotāju attieksme pret tās lietošanu un audzēšanu Latvijā ”

5. Jānis Upmalis “Mūsdienu jauniešu subkultūras”

6. Lorēna Višņakova un Anastasija Krasutina “Gārdnera daudzveidīgo inteliģenču teorijas saistība ar mācību procesa organizāciju Pļaviņu novada ģimnāzijā”

7. Santa Upeniece un Zane Belostocka “Personības iedzimto un rakstura īpašību saistība ar horoskopu”

8. Diāna Valdemāre “Vizuāli plastiskās mākslas terapijas kā ārstniecības veida popularitāte Pļaviņu novada ģimnāzijā ”

9. Jānis Škapars “Paranormālās parādības Daugavas ielas 50 ēku kompleksā”

10. Jogita Kupča un Lelde Dudare “E-vielas Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu izvēlētajos produktos un to iespējamā ietekme uz organismu”

Vērtēšanas komisija – Vladimirs Samohins, Ilze Seipule, Lana Ivanova, Dzintra Vanaga, Silga Stučka, Ilze Luksa


Foto no “aizstāvēšanās” sekcijās

Karjeras stunda 5.-6. klasēm

Cienījamie 5.-6. klašu skolēni un skolēni, kam interesē medicīna!

22. februārī 2. stundas laikā jums būs lieliska iespēja tikties ar šādiem mūsu skolas absolventiem:
5.a klasei – ar Ilutu Kaņepēju (Baumani)
5.b klasei – ar Aiju Rūlieti (Siliņu)
6.a klasei -ar Santu Patrijuku (Tropu)
6.b klase – ar Astrīdu Davidovu (Gailīti) un Aivaru Tihonovu (skolēniem, kuriem interesē medicīna).

Karjeras dienu organizatori

Starpnovadu latviešu valodas olimpiādē 11.-12. klasēm

7.februārī mūsu skolā notika starpnovadu (2.posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11.-12.klasēm.

Skolas pārstāves tajā uzrādīja ļoti labus rezultātus: Līga Pētersone (12.a) – 1.vieta, Arita Lukss (12.b kl.) – 2.vieta, Linda Gregersone (11.a kl.) – 3.vieta, Diāna Valdemāre (11.b kl.) – atzinība.

Sveicam meitenes un viņu skolotājas Silgu Stučku un Armandu Lasmani!