Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Augsim Latvijai!

Starpnovadu ķīmijas olimpiādē

3. februarī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika starpnovadu olimpiāde.

1. vietu ieguva Elvis Rubīns (10.klase) un Dīna Zariņa (9. klase).
3. vietu – Sabīne Auziņa (12.klase).
Atzinību – Laura Kalniņa (9. klase).

Elvis Rubīns ir izvirzīts uz valsts olimpiādi.

Nedēļas darba plāns, 7.-11. februāris

Skolā projektu nedēļa
Projekta darba laiks no 8.30 – 13.00

Pirmdiena, 7.februāris
9.00 Latviešu valodas un literatūras olimpiādes 11.-12.klasēm 2.posms Pļaviņu novada ģimnāzijā
13.30 Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana: Dabaszinātņu sekcija (209. kabinetā)

Otrdiena, 8. februāris
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
13.00 Esošo, bijušo, topošo jaunsargu sanāksme 201.kab.
13.30 Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana: Dabaszinātņu un sociālo zinātņu sekcija (209. kabinetā)
Drošāka interneta diena 2011
ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” seminārā projekta 3.aktivitātes konsultantiem Rīgā (I.Seipule)

Trešdiena, 9.februāris
13.30 Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana: Humantāro un sociālo zinātņu sekcija (209. kabinetā)
3.a, 4.ab klašu skolēniem Leļļu teātra izrādes „Pepija Garzeķe” apmeklējums – atb.kl.audz.

Ceturtdiena, 10. februāris
14.00 Kokneses un Pļaviņu novadu sākumskolu skolotāju MK vadītāju tikšanās par 4.klašu matemātikas un latv.val. olimpiāžu rīkošanu Koknesē

Piektdiena, 11. februāris
9.00 9.-12.klašu skolēnu matemātikas olimpiādes 2.posms Pļaviņu novada ģimnāzijā
Projektu darbu prezentēšana svinību zālē (prezentēšanas ilgums līdz 10 min)
Seminārs deju kolektīvu vadītājiem „Mēs un deja” Rīgā (I.Reitere)
Aizkraukles novada kausa izcīņas finālsacensības basketbolā B grupā Koknesē

9.- 14.02. Valentīndienas pasts skolas filiālē Odzienā
12.- 13.02. LČ distanču slēpošanā