Paviu novada imnzija - skolas ka

Paviu novada imnzija - logo

Skolas psihologs – palīgs Jūsu bērnam!

Bērns vairs nesmaida un dienām ilgi ir skumjš, viņam neveicas mācībās, vairs negribas iet uz skolu, nevēlas satikties ar klases biedriem, kļuvis agresīvs vai gluži otrādi – ierāvies sevī! Situācijas var būt visdažādākās…Iespējams, ka mamma ar tēti saprot, kur meklējams cēlonis, bet nespēj palīdzēt. Viena no iespējām – meklēt palīdzību pie skolas psihologa!

• Skolas psihologa galvenais uzdevums – aizstāvēt bērna intereses un tikai pēc tam palīdzēt vecākiem, pedagogiem un skolas administrācijai. Skolas psihologs cenšas panākt, lai bērns justos labi vai vismaz labāk nekā līdz šim. Bieži vien, sadarbojoties ar skolas psihologu, bērns saprot, ka nav jākaunas meklēt palīdzību, ja pats netiek galā ar pārdzīvojumiem, sāpēm, šaubām un neziņu.

• Psihologs var piedalīties stundās un vērot, kā skolēni tajās darbojas, kā veidojas viņu savstarpējās attiecības ar skolotāju, klases biedriem. Iespēju robežās cenšas laikus pamanīt un novērst kādas neveselīgas tendences vai problēmas veidošanos, piemēram, kāda bērna izstumšanu no klases kolektīva, apcelšanu, klases un skolotāja konfliktu.

• Skolas psihologs var piedalīties vecāku sapulcēs, stāstot, kā risināt mācību un uzvedības problēmas, palīdzēt izprast saikni starp uzvedību, sekmēm un bērna attīstību.

• Bērna sadarbībai ar psihologu ir jābūt brīvprātīgai, tai nepieciešama vecāku atļauja. Vecākiem būtu jāsaprot, ka psihologa spēkos nav novērst cēloni, kas izraisa bērna pārdzīvojumus (ja tas meklējams ģimenē), bet tikai mazināt tā radītās sekas. Ir gadījumi, kad skolas psihologam ir jārīkojas nekavējoši un tikai pēc tam viņš var informēt vecākus par notikušo, piemēram, bērns pa ceļam uz skolu ir redzējis avāriju un tā nobijies, ka ir šokā vai arī stāsta, ka negrib dzīvot un domā par pašnāvību.

• Lai darbs dotu gaidītos rezultātus – sarežģījums tiktu atrisināts vai arī tā radītās sekas mazinātas – nepieciešama ne tikai vecāku izpratne un atbalsts, bet bieži arī līdzdalība. Piemēram, ja bērnam ir sliktas attiecības ar vecākiem, bez viņu iesaistīšanās un labās gribas šo problēmu nav iespējams atrisināt. Ja skolas psihologs spēj atrast laiku, tad sniedz konsultācijas arī ģimenei – visiem kopā vai katram atsevišķi.

• No sadarbības ar psihologu nevar gaidīt ātru rezultātu, parasti risinājums prasa ilgu laiku – pat vairākus mēnešus. Iespējams, ka skolas psihologs var ieteikt vecākiem doties pie kāda cita speciālista – logopēda, sociālā pedagoga, neirologa, u. c.

• Apmeklējot skolas psihologu par konsultācijām nav jāmaksā!

• Psihologam ir jāievēro profesionālās ētikas kodekss, kas liek nodrošināt konfidencialitāti! Konsultāciju laikā iegūtā tiešā informācija netiek izpausta! Psihologs var skolotājus iepazīstināt ar savu redzējumu par bērnu, lai spētu viņam kopīgi palīdzēt.

Skolas psihologs pievērš pastiprinātu uzmanību:


Skolas psiholoģe: Dzintra Vanaga

e-pasts: dzintra.vanaga@png.edu.lv

Darba laiks
O. 9:00 – 16:00
C. 9:00 – 16:00

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu