Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Vidusskolēnu vasaras skola Kanādā

Kvantu kriptogrāfijas skola (Quantum Cryptography School for Young Students (QCSYS)) piedāvā aizraujošu nedēļas programmu 10. – 12. klašu skolēniem no 2011. gada 8. līdz 12. augustam. Programmu organizē Kvantu Informātikas Institūts (Institute for Quantum Computing (IQC)) sadarbībā ar Vaterlo Universitāti (University of Waterloo).

Skolēniem būs iespēja aplūkot vienu no aizraujošākajām tēmām mūsdienu zinātnē – kvantu kriptogrāfiju. Programmas ietvaros būs iespēja piedalīties rakstu veidošanā par kvantu fiziku un kriptogrāfiju, tikties ar dažiem slavenākajiem pētniekiem šinī jomā, kā arī piedalīties kādā no kvantu skaitļošanas un kvantu kriptogrāfijas eksperimentiem.

Piedalīties drīkst vidusskolas skolēni vecumā no 15 gadiem. No visu klašu skolēniem priekšroka tiks dota 11. klases skolēniem, tomēr organizatori izpētis pieteikumus arī no 10. un 12. klasēm. Lai piedalītos programmā jābūt zināšanām matemātikā un fizikā vismaz 11.klases līmenī. 10.klases skolēniem var būt izņēmumi.

Tā kā programma tiek piedāvāta angļu valodā, skolēniem attiecīgi jābūt pietiekamām angļu valodas zināšanām.

Programmā ir vieta 40 skolēniem.

Līdzdalība ir bezmaksas. IQC segs izmaksas par visu: aviobiļetes, dzīvošanu, ēdināšanu un piegādes.

Pieteikuma anketu un visus kontaktus var atrast šeit: http://new.iqc.ca/conferences/qcsys2011

Nedēļas darba plāns, 10.-14. janvāris

Skolā dežūrē 8.a klase

Pirmdiena, 10.janvāris
9.10 Skolēnu dežūru nodošana – pieņemšana (10.b un 8.a) 215.kabinetā
Vēstures olimpiādes skolas posms 9., 12.kl.

Otrdiena, 11. janvāris
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes ministru kabineta sanāksme 209.kab. (atcelta)
15.15 MK sanāksmes

Trešdiena, 12. janvāris
2.semestra ieskaišu grafika aizpildīšanas pēdējā diena (skolas kancelejā)

Ceturtdiena, 13. janvāris
10.50 Skolēnu parlamenta deputātu sanāksme 209.kab

Piektdiena, 14. janvāris
Masku parāde skolas filiālē Odzienā

Līdz 15.01. atskaites par audzināšanas darbu 2010./2011.m.g. 1.semestrī iesniegšana 14.kab.

6.-14.01. Apsveikumu Ziemassvētkos un Jaunajā gadā izstāde
10.-15.01. Comenius skolu partnerības sagatavošanas vizīte Turcijā (I.Seipule)
11.-16.01. Pasaules IT sasniegumu ekspozīcija „BETT Show” Londonā (V.Samohins)

2010. gads Pļaviņu novada ģimnāzijā

Aizvadīts 2010. gads arī Pļaviņu novada ģimnāzijā. Ir bijuši daudzi patīkami notikumi, sasniegumi olimpiādēs, konkursos un sacensībās, ir daudz izdarīts skolas vides sakārtošanā, skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā, skolotāju kvalifikācijas celšanā.

Gads iesākās ar iespēju 25 skolēniem un 3 skolotājiem piedalīties Eiropas Parlamenta rīkotajā pasākumā Euroscola Strasbūrā kopā ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu jauniešiem.

Februārī notika 10.-12.klašu skolēnu tikšanās ar Latvijas Republikas Ārlietu ministru Māri Riekstiņu, ļaujot skolēniem uzzināt vairāk par ārlietu ministrijas darbu, tās galvenajiem virzieniem un „sajust” lielās politikas elpu.

Mācību gada otrais semestris ir raksturīgs ar daudzām mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem un sacensībām. Un 2009./2010. mācību gadā ir iegūtas vairāk nekā 60 godalgotas vietas sadarbības novadu mācību priekšmetu olimpiādēs. Reģiona olimpiādēs ir iegūtas divas 1. vietas, viena 3. vieta un divas atzinības. Valsts olimpiādēs pavisam piedalījušies 11 dalībnieki, iegūstot divas 3. vietas, trīs atzinības. Skolniece Dace Langenfelde veiksmīgi piedalījusies starptautiskajā vācu valodas olimpiādē Hamburgā kopā ar citu 46 pasaules valstu jauniešiem.

Sportā komandu sacensībās ir iegūts 1. pakāpes diploms Jēkabpils pilsētas atklātajā skolu čempionātā „Tautas bumba”, Aizkraukles novada reģionālajās sacensībās basketbolā B grupas jaunieši  un A grupas jaunieši ieguva 1.pakāpes diplomu, sadarbības novadu sacensības volejbolā iegūta 3.vieta, Aizkraukles novada sporta skolas reģionālās sacensībās vieglatlētikā B vecuma grupā iegūta 3. vieta, „Staburaga” krosā iegūta 2. vieta vidusskolu grupā. Mūsu skolēni veiksmīgi startējuši Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādē Ērgļos biatlonā stafetēs, iegūstot 1.vietu un 2. vietu.  Individuāli ir iegūtas „visu kalumu” godalgotas vietas Latvijas čempionāta posmos slēpošanā un biatlonā, Virši–A slēpošanas maratonā, Cēsu biatlona kluba balvas izcīņā, Jēkabpils atklātajā čempionātā pavasara krosā, Metēju dienas sacensībās Aizkrauklē.

Trīs skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi piedalījās 10. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Ir veiksmīgi turpināta sadarbība ar ārzemēm. ASV dzīvojošā Pļaviņu ģimnāzijas 1933.gada absolventa Kārļa Daktera ierosmes iedibinātās prēmijas laureāti šogad bija ģimnāzijas absolventi Raimonds Gekišs un Lana Ūbelīte. Sadarbībā ar Vācijas Kaltenkirhenes ģimnāziju Dacei Langenfeldei bija iespēju vienu mēnesi dzīvot turienes viesģimenē, iepazīstot Vācijas izglītības sistēmu, politiku, ekonomiku, kultūru, tradīcijas, ievērojamas vietas un cilvēku ikdienas dzīvi.

Skolotāji ir aktīvi iesaistījušies ESF projektos „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” un „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, tādējādi paaugstinot savu kvalifikāciju.

Realizējot ERAF projektu „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”, ir izremontēti un aprīkoti dabaszinību (fizikas, bioloģijas un matemātikas) kabineti.

Sadarbībā ar pasaules lielāko programmatūras ražotāju Microsoft skolā tiek realizēts pilotprojekts, aprobējot Microsoft MultiPoint Server risinājumu, kas ļauj efektīvāk izmantot tehnoloģiju resursus. Par šī risinājuma izmantošanas iespējām, tāpat arī par mūsu skolotāju pieredzi darbā ar tehnoloģijām citu Latvijas skolu skolotājiem un skolu vadībām bija iespēja uzzināt pie mums organizētajā konferencē „Rītdienas tehnoloģijas šodien” un Aucē notikušajā Latvijas skolu i-Tehnoloģiju ekspozīcijā,- mums bija, ko parādīt.

Oktobrī ar Izglītības un zinātnes ministrijas augstāko apbalvojumu – IZM Gada balvas 2010 – tika apbalvots mūsu Pļaviņu novada ģimnāzijas direktors Vladimirs Samohins, apliecinot viņa devuma augstvērtīgumu visas Latvijas izglītības sistēma mērogā. Tas nebūtu iespējams bez novada domes, vecāku, skolotāju un skolēnu aktīvas līdzdarbības un atbalsta.

Patīkams notikums novembrī bija konkursa “Sakoptākais īpašums Pļaviņu novadā 2010. gadā” nominācijā “Pašvaldības iestādes un uzņēmumi” iegūtā 1. vieta.

29. un 30. novembrī Viļņā notika Inovatīvā apļa (Innovative Circle Network) konference. No ģimnāzijas tajā piedalījās angļu valodas skolotāja Ineta Bicāla, veidojot pamatu jaunu starptautisku sadarbību veidošanai.

Prieks, ka skolā aktīvi darbojas skolēnu līdzpārvalde. Viens no tās galvenajiem notikumiem aizvadītajā gadā bija veiksmīgi organizētās sadarbības novadu skolu skolēnu līdzpārvalžu dienas mūsu ģimnāzijā.

Gada nogalē sākās Comenius skolu partnerības sagatavošanas vizītes projekta izstrāde, projekts arī tika atbalstīts Valsts attīstības aģentūrā.

Izdarīts daudz, un ir patiess prieks par padarīto un sasniegto, bet – priekšā vēl vairāk gan darba, gan iespēju, kuras jāizmanto. Kopā mēs to spēsim!

Video pamācības par e-klases lietošanu

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēdes protokols Nr. 1


Pļaviņu novada ģimnāzijas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēdes protokols Nr. 1