Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Konkurss skolotājiem „Skolotāja E-lāde 2011”

Ir izsludināts kārtējais elektronisko mācību līdzekļu veidošanas radošais konkurss „Skolotāja E-lāde 2011”. Konkursu organizē a/s „Datorzinību Centrs” sadarbībā ar SIA „Microsoft Latvia”, un tajā ir aicināti piedalīties aktīvi un talantīgi pedagogi, kuri veido inovatīvus un radošus elektroniskos mācību materiālus.

Šogad konkurss notiek trešo reizi. Šī gada konkursa uzdevums ir izstrādāt inovatīvu mācību materiālu kopumu viena mācību priekšmeta brīvi izvēlētai tēmai vienas vai vairāku mācību stundu apjomā. Mācību materiālam ir jāsatur mācību stundu tematiskais plāns, autora paša veidoti vai jau publicēti un interneta vidē pieejami mācību materiāli, metodiskie norādījumi uz IKT balstītu metožu izmantošanai attiecīgās mācību tēmas apguvei, kā arī vērtēšanas kritēriji mācību tēmas apguves novērtējumam.

Iesniegto darbu saturam jābūt vērstam uz skolotāja pedagoģisko kompetenču paaugstināšanu, veicinot skolēnu sadarbību, individualizētu mācīšanos un zināšanu apguvi, izmantojot IKT.

Darbus konkursam var iesniegt līdz 2011.gada 31.janvārim, un tie tiks vērtēti pa klašu grupām – sākumskolai, pamatskolai un vidusskolai. Papildus tiks piešķirta nominācija „Aktīvākā skola”.

Konkursa galvenā balva ir 2 ceļazīmes uz Eiropas inovatīvo skolotāju forumu Maskavā 2011.gada martā. Balvu fondā vēl ir paredzētas 2 veicināšanas balvas un Microsoft pārsteiguma balva aktīvākajai skolai.

Konkursa organizētāji cer, ka šis konkurss sekmēs mūsdienīgu metožu ieviešanu un popularizēs informāciju tehnoloģiju izmantošanu dažādu mācību priekšmetu pasniegšanas procesā, kā arī kalpos kā laba iespēja dibināt un stiprināt profesionālos kontaktus Jūsu pedagogu vidū, veicinot radošu ideju un pieredzes apmaiņu.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties portālos www.skolotajs.lv un www.skolas.lv. Darbus konkursam var iesniegt, iesūtot tos uz e-pasta adresi e-lade@dzc.lv. Konkursam iesniegtie darbi tiks publicēti portāla www.skolotajs.lv.

Papildus informācija par konkursa norisi un konsultācijas pa tālr. 67338366 (Dace Šmerliņa) vai pa e pastu dace.smerlina@dzc.lv.

Uzaicinājums uz vācu valodas valsts olimpiādi

No Valsts izglītības satura centra ir saņemta iepriecinoša informācija, ka 12.b klases skolniece Dace Langenfelde ir ļoti veiksmīgi izturējusi vācu valodas olimpiādes 10.-12.klasēm 2.posmu un ir to skolēnu skaitā, kuri uzaicināti uz vācu valodas 41.valsts olimpiādi (3.posma 1.kārtu), kura notiks š.g. 5.februārī Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā.

Lai nokļūtu uz valsts posmu, dalībniekiem tika izvirzītas visai stingras prasības attiecībā uz starpnovadu olimpiādē iegūtajiem rezultātiem – no 100 maksimāli iespējamajiem punktiem bija jāsavāc ne mazāk kā 80 punkti. Sveicam Daci ar pagaidām piekto labāko rezultātu (91,5 punkti) un vēlam panākumus valsts mērogā!