Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 20.-24. decembris

Skolā dežūrē 10.b klase

Pirmdiena, 20. decembris

9.10 Skolēnu dežūru nodošana – pieņemšana (10.b un 10.a) 215.kabinetā

17.00 Skolas pašdarbības kolektīvu koncerts svinību zālē

Pēc koncerta 201.kab. Ziemassvētku pasākums skolotājiem

Adventes sveces iededzināšana skolas filiālē Odzienā

Otrdiena, 21. decembris

12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.

Līdz mācību stundu beigām vērtējumu izlikšana

Līdz 15.45 klašu audzinātāji rakstiski iesniedz 203.kab. ziņas par skolēniem, kuru vidējie mācību sasniegumu vērtējumi ir 8 balles un vairāk (norādot divus ciparus aiz komata)

18.00 Ziemassvētku pasākums 9. – 12.klasēm, skolotājiem, skolas darbiniekiem

20.00 – 1.00 Ziemassvētku balle

Trešdiena, 22.decembris

10.00 Ziemassvētku pasākums 1. – 4.klašu skolēniem

17.00 Ziemassvētku pasākums „Talantu šovs” 5. – 8.klasēm

Klašu ziemassvētku pasākumi

12.00 Ziemassvētku eglītes sarīkojums skolas filiālē Odzienā

Ceturtdiena, 23. decembris

9.00 Audzinātāja stunda, liecību izsniegšana

Klašu ziemassvētku pasākumi

Klašu ziemassvētku pasākumi skolas filiālē Odzienā

Piektdiena, 24. decembris

Brīvlaiks

Skolēnu brīvlaiks no 24.12. – 5.01.

Skolotāju darba laiks skolēnu brīvlaikā no plkst.9.00 – 13.00

24. – 26.12. Ziemassvētku balvas izcīņa biatlonā

27.12. Mājturības (tekstils) skolotāju MA pieredzes apmaiņas seminārs Neretā

27.12. Pieredzes apmaiņas seminārs fizikas skolotājiem Pļaviņu novada ģimnāzijā

28.12. Starpnovadu izglītības iestāžu bibliotekāru MA pieredzes apmaiņas seminārs Pļaviņu novada ģimnāzijā

28.12. Biznesa ekonomisko pamatu/ekonomikas skolotāju MA sanāksme Aizkrauklē
28.12. Ķīmijas skolotāju MA sanāksme Aizkrauklē
29.12. Metodiskās apvienības sanāksme vizuālās mākslas skolotājiem Aizkrauklē
30.12. Vecgada balvas izcīņa slēpošanā