Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Skolas padomes sēdes 2. decembra lēmumi

1. Priekšmetu skolotājiem atgādināt par laicīgu kavējumu atzīmēšanas nepieciešamību elektroniskajā žurnālā.

2. Klašu audzinātājiem aktivizēt vecāku informēšanu par skolēnu kavējumiem: ja ir aizdomas par neattaisnotu kavējumu un ja skolēns aiziet no skolas stundu laikā neinformējot klases audzinātāju, ziņot par to vecākiem nekavējoties.

3. Klašu audzinātājiem katra mēneša beigās iesniegt ziņas par skolēniem ar nepietiekamajiem vērtējumiem un neattaisnotiem kavējumiem un disciplīnas pārkāpumiem direktoram, kurš par to informē skolas padomes aktīvu.

4. Katra otrā mēneša 1. nedēļā izskatīt skolēnu nepietiekamo vērtējumu un neattaisnoto kavējumu, disciplīnas pārkāpumu iemeslus sanāksmē, kurā piedalās skolas skolēns, skolēna vecāki, klases audzinātājs, skolas vadības pārstāvis, skolas padomes pārstāvji; ja pēc šīs sanāksmes rezultāti neuzlabojas, lietu iesniegt Pļaviņu novada domes administratīvajā komisijā.

5. Pļaviņu novada ģimnāzijas līdzpārvaldei izveidot informatīvu materiālu un prezentāciju par smēķēšanas kaitīgumu. To izvietot skolas informatīvajos stendos, slaidos skolas mājas lapā.

6. Ieteikt klašu audzinātājiem klases stundā sniegt skolēniem informāciju par smēķēšanas un citu atkarību izraisošu vielu kaitīgumu, informēt par iespējamiem sodiem smēķēšanas gadījumos pie skolas un tās tuvākajā apkārtnē, skolēniem apstiprināt iegūto informāciju ar parakstiem drošības instruktāžas lapā.

7. Lūgt Pļaviņu novada domes deputātiem un pašvaldības policijai veikt reidus, lai palīdzētu novērst skolēnu smēķēšanu skolas tuvākajā teritorijā.

8. Atkārtoti veikt aptauju skolēniem un vecākiem klasēs, kuras vēlas izmēģināt skolēnu formas ieviešanu.

9. No 2011./2012. mācību gada ieviest skolēna svētku formu (balts krekls, tumšas bikses, tumšas kurpes zēniem; balta blūze, tumši svārki garumā zem ceļgala vai tumšas garās bikses meitenēm, tumšas kurpes). Informāciju pievienot iegādājamo mācību līdzekļu sarakstam.

10. Pieņemt zināšanai informāciju par skolas fonda izveides nepieciešamību, uzaicināt uz nākamo skolas padomes sēdi speciālistu, kas informētu par šāda fonda izveides un pārvaldīšanas kārtību.

11. Organizējot ziedojumu vākšanas akciju, norādīt konkrētu objektu vai mērķi, kur līdzekļi tiks izlietoti.

12. Izveidot uzticības e–pastu un informēt par to skolēnus, skolotājus, skolas darbiniekus, Pļaviņu novada iedzīvotājus.

13. Informāciju par vecākiem domātiem pasākumiem izvietot Pļaviņu novada informatīvajos stendos, novada mājas lapā un novada avīzē.

14. Skolas padomes locekļiem, kas ievēlēti no klašu grupas, informēt savas klašu grupas paralēlās klases vecāku pārstāvi par skolas padomē risinātajiem jautājumiem.

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu