Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

25. novembrī – vecāku diena Pļaviņu novada ģimnāzijā

Visas dienas garumā vecāki tiek aicināti piedalīties mācību procesā, apmeklējot mācību stundas.

17.00 – 19.00 Vecāku individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem.

Pieejamo skolotāju saraksts

Soli tuvāk zaļajam karogam

Izvērtēts republikāniskais Ekoskolu programmas apguves konkurss. Noslēguma pasākumā Rīgā, Vides ministrijā, piedalījāmies mēs abi (Jogita un Sandis) un ekopulciņa vadītāja skolotāja Biruta Irēna Osīte.

Bija patiess saviļņojums, kad Sandis no Vides ministra Raimonda Vējoņa rokām saņēma Zaļo diplomu. Tādu par iepriekšējā mācību gada darbu saņēma 29 skolas, savukārt 42 skolas – Zaļo karogu, kas ir augstākais Ekoskolu darba rādītājs.

Par gūtajiem iespaidiem mēs abi dalījāmies šī mācību gada pirmajā ekopadomes sēdē. Tās laikā tika veiktas izmaiņas skolas vides vērtējumā, Vides kodeksā, ievēlēta ekopadome.

Par šī gada darba tēmu izvirzījām –„Ekoskolas vide un apkārtne”. Šī tēma mums būs šobrīd pēc jaunbūves – sporta zāles uzcelšanas īpaši aktuāla pavasarī, sakopjot savas skolas apkārtni.

Par ekopadomes koordinatori ievēlējām skolotāju B.I.Osīti, vietniekiem – Kalvi Krūzi (7.kl.) un Rūdi Eiduku (9.kl.).

Lai mums visiem veicas!

Jogita Kiseļeva (7.kl.)

Fotogrāfs: Sandis Vīksna (6.kl.)