Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Mūsu skolas skolēnu radošie darbi grāmatā

Bibliotekāre Silga Stučka

2010.gada augustā tika izsludināts projekta „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” konkurss „Raibi ziedi vainagā”. Viens no konkursa mērķiem bija rosināt skolēnus attīstīt un pilnveidot savas jaunrades spējas. Konkursā piedalījās arī mūsu skolas skolēni: Dīna Zariņa, Baiba Vaivade, Dace Langenfelde, Mārtiņš Zemturis un Aleksandrs Krasutins. Visu konkursantu iesniegtie darbi ir iekļauti projekta ietvaros izdotajā grāmatā „Es piedzimu laikā”, kas sagatavota sadarbībā ar Latviešu valodas skolotāju asociāciju, ar Tieslietu ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Baibas un Mārtiņa talants tika ļoti atzinīgi novērtēts, tādēļ viņi savas radošās prasmes mākslas un valodu skolotāju vadībā varēja pilnveidot radošajās darbnīcās viesu namā „Zaķi” Ķeguma novadā.

2010. gada 19. novembrī Aizkraukles mākslas skolā notika grāmatas atvēršanas svētki, un pateicībā par konkursa atbalstu mūsu skolas bibliotēka saņēma šo grāmatu. Prieks par mūsu talantīgajiem skolēniem, kuru radošais devums papildina skaisto izdevumu.

Aicinu skolas bibliotēkā iepazīties ar grāmatu „Es piedzimu laikā”.