Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 8.-13. novembris

Skolā dežūrē 12.b klase

Pirmdiena, 8.novembris
9.10 Skolēnu dežūru nodošana – pieņemšana (10.b un 12.b) 215.kabinetā
10.50 9.-12.klašu audzinātāju sanāksme par ierindas skati 14.kab.

Otrdiena, 9. novembris
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 14.kab.
12.00 Ierindas skates ģenerālmēģinājums sporta zālē (12.00 – 9.a klase; 12.10 – 9.b klase; 12.30 – 10.a klase; 12.40 – 10.b klase)
15.15 Ierindas skates ģenerālmēģinājums sporta zālē (15.15 – 11.a klase; 15.25 – 11.b klase; 15.35 – 12.a klase; 15.45 – 12.b klase)
Seminārs republikas skolu tautas deju kolektīvu vadītājiem Rīgā

Trešdiena, 10.novembris
10.50 Administrācijas sanāksme 110.kab. – piedalās karjeras koordinators
Mārtiņdienas zaļais tirdziņš skolas filiālē Odzienā
Fotoizstāde „Attēls stāsta…” skolas filiālē Odzienā

Ceturtdiena, 11. novembris
1.mācību stundas laikā „Dzimtenes stunda” 1.-8.klasēm klašu kabinetos, 9.-12.klasēm svinību zālē
13.00 Ierindas skates 9.-12.klašu skolēniem
5., 6. klasēm radošā darbnīca „Sveiciens Lāčplēša dienas svētkos”
Svinīgā līnija veltīta Lāčplēša dienai skolas filiālē Odzienā
Ziedu nolikšana un svecīšu aizdedzināšana pie Lāčplēša ordeņa karavīru kapiem Vietalvā
Gidu konkurss „Mūsu skolas vēsture” skolas filiālē Odzienā
Sporta sacensības „Skolas spēkavīrs” skolas filiālē Odzienā

Piektdiena, 12. novembris
Izstāde „Mani mācību līdzekļi vēsturē” skolas filiālē Odzienā
Tikšanās „Sargā savu Tēvuzemi!” skolas filiālē Odzienā (ar 55. Zemgales zemessargu bataljona pārstāvjiem, ar Latvijas karavīru biedrības biedru, Pļaviņu novada ģimnāzijas absolventu J. Brikmani)

Sestdiena, 13. novembris
Darba diena, tiek atstrādāta piektdiena, 19.novembris

1.-12.11. Skolas basketbola turnīrs vidusskolai
9.-20.11. Sociālo zinību MK nedēļa „Mans Latvijas stāsts”
9.-12.11. „Vai tu pazīsti Pļaviņu novadu?” pamatskolai