Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu vidusskola

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Latste 2010

29. un 30. oktobrī Aucē notika kārtējie Latvijas i-Sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcijas (LatSTE) pasākumi, kuros ir iespēja būt kopā ar radošiem kolēģiem no visas Latvijas, lai ienestu inovācijas savā skolā jau šodien. Skolotājiem ir iespēja klausīties referātus par jaunumiem IKT izglītības procesā, iesaistīties darbnīcās, kurās paredzēts dalībniekiem piedāvāt apgūt jaunas zināšanas IKT izmantošanā, diskutēt par aktuālajām problēmām, dalīties pieredzē par realizētiem nozīmīgiem izglītības projektiem un pētījumiem, iziet IKT tuneli, kurā dalībnieki var iepazīties un izmēģināt konkrētu novatorisku ideju realizāciju.

Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotāji vadīja 5 darbnīcu nodarbības – matemātikā, ģeogrāfijā, sākumskolā, fizikā, angļu valodā, piedāvājot savu pieredzi un sagataves darbā ar interaktīvo tāfeļu programmatūru (ActivInspire, MimioStudio, Smart Notebook,- no katras paņemot labāko), dokumentu kameru pielietojuma piemēros (man pašam /Aldim Lazdam/ aizraujoši bija vērot sākumskolas skolotāju piedāvāto), mūsu izmantoto balsošanas sistēmu, un nelielo Moodles lietošanas pieredzi.

Nākošgad Latste notiks Ventspilī

Nedēļas darba plāns, 1.-5. novembris

Skolā dežūrē 10.b klase

Pirmdiena, 1.novembris
9.10 Skolēnu dežūru nodošana – pieņemšana (11.b un 10.b) 215.kabinetā
5.–9. kl. Skolas filiāles Odzienā skolēnu mācību ekskursija uz Valda muzeju Ērgļu novada Sausnējas pag.

Otrdiena, 2. novembris
10.50 Skolēnu parlamenta sanāksme 201. kab. (sporta ministra ievēlēšana)
12.00 Administrācijas sanāksme
15.15 11.b ZPD praktiskās daļas prezentācija 209.kab.
14.00 Seminārs izglītības iestāžu vadītājiem, vadītāju vietniekiem, pedagogiem – ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 2.posma pedagogu pašvērtējuma izvērtējums I.Gaiša Kokneses vidusskolā

Trešdiena, 3.novembris
Pieredzes apmaiņa deju kolektīvu vadītājiem Skrīveros
Skolas olimpiāde vēsturē 6.-9.kl. skolas filiālē Odzienā

Ceturtdiena, 4. novembris
15.15 11.a ZPD praktiskās daļas prezentācija 209.kab.
15.15 5.-8.klašu vecāko apmācība konfliktu risināšanā 14.kab.
Eseju konkurss „Attēls stāsta…” 5.-9.kl. skolas filiālē Odzienā

Piektdiena, 5. novembris
Zīmējumu izstāde „Ko, Latvija, tev varu dot?” skolas filiālē Odzienā

1.-12.11.
Skolas basketbola turnīrs vidusskolai