Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Sarunas pie administrācijas

19. un 20. oktobrī tiek plānotas skolēnu, ar vājiem mācību sasniegumu vērtējumiem, sarunas pie administrācijas (piedalās skolas atbalsta personāls, administrācija, klašu audzinātāji), kurā gan skolēniem, gan klašu audzinātājiem būs jāstāsta, kas darīts, lai novērstu šos vājos vērtējumus.

Nedēļas darba plāns, 11.-15. oktobris

Skolā dežūrē 11.a klase

Pirmdiena, 11.oktobris
9.10 Skolēnu dežūru nodošana – pieņemšana (12.a un 11.a) 215.kabinetā
Konsultācijas skolas Odzienas filiāles skolotājiem par E–klases un IT lietošanu

Otrdiena, 12. oktobris
Mācību evakuācija ugunsgrēka gadījumā
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 14.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15. MK sanāksmes

Trešdiena, 13.oktobris
No 15.15 Konsultācijas skolotājiem par E–klases un IT lietošanu

Ceturtdiena, 14. oktobris
16.00 Skolēnu līdzpārvaldes MK sēde 403. kabinetā (papildināts)
18.00 Skolas padomes sanāksme

Piektdiena, 15. oktobris
19.00 Dzejas nakts bibliotēkā
Konsultācijas ar koru virsvadītāju (E.Grāvīti) par gatavošanos M.Brauna koncertam 2011.g.maijā (par laiku vienoties telefoniski)
Skolas filiāles Odzienā piektklasnieku uzņemšana pamatskolas grupā

15. – 16.10. Latvijas izglītības forums Jūrmalā
4. – 22.10. Tematiskā izstāde „Rudenī..” skolas bibliotēkā
11. – 22. 10. Skolas basketbola turnīrs pamatskolai
17. oktobris LČ slēpotāju kross Jaujās