Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Aerobikas nodarbības

Sveiki skolas biedri, īpaši tie, kuri mācās 7.-12. klasē!

2011. gads pasaulē tiek atzīmēts kā labdarības gads. Mēs – Izglītības ministre Rita Lazda un Kārības/vides ministre Žanete Vingre – piedāvājam Jums aerobiku. Par konkrētiem nodarbību laikiem vienosimies.

Žanete un Rita

Aicina jauniešus piedalīties UNESCO konkursā

UNESCO Pasaules mantojuma centrs ir izsludinājis animācijas konkursu “Patrimonito piedzīvojumi mantojuma pasaulē”, kas aicina jauniešus iepazīt kādu no savas valsts UNESCO Pasaules mantojuma vietām.

Konkursa mērķis ir mudināt ikvienu jaunieti izzināt pasaules daudzveidīgo mantojumu, aktīvi iesaistoties tā kopšanā un saglabāšanas veicināšanā, izstāstot savu redzējumu zīmētā animācijas sērijā ar Patrimonito tēlu galvenajā lomā.

UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā no Latvijas pašlaik iekļauti divi objekti – Rīgas vēsturiskais centrs (iekļauts 1997. gadā) un Strūves meridiāna loka divi punkti (2005. gadā).
Konkursa apraksts, nolikums un cita noderīga informācija pieejama šeit

Nedēļas darba plāns, 27. septembris – 1. oktobris

Skolā dežūrē 10.a klase

Pirmdiena, 27. septembris
9.10 Skolēnu dežūru nodošana – pieņemšana (9.b un 10.a) 215.kabinetā
10.50 12.klašu audzinātāju un skolas administrācijas sanāksme 110.kab.

Otrdiena, 28. septembris
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 14.kabinetā
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.; piedalās 11.klašu audzinātājas
15.15 Skolotāju sanāksme 201.kab.
4.b klases vecāku sapulce

Trešdiena, 29. septembris
Seminārs pašvaldību interešu izglītības koordinatoriem un speciālistiem Rīgā (L. Ivanova)
Pirmās palīdzības kursi skolu medmāsām Rīgā (B.Dzintare)
5.a klases vecāku sapulce
11.a klases vecāku sapulce
VISC izsludinātā drošības diena 1.-9.klašu skolēniem

12.00 drošības dienas ietvaros 1.klašu skolēnu tikšanās ar Pļaviņu novada pašvaldības policiju svinību zālē
12.50 drošības dienas ietvaros 3.klašu skolēnu tikšanās ar Pļaviņu novada pašvaldības policiju svinību zālē
13.00 drošības dienas ietvaros 2.klašu skolēnu tikšanās ar Pļaviņu novada ugunsdzēsējiem Pļaviņu novada ugunsdzēsēju depo
13.00 drošības dienas ietvaros 4.klašu skolēnu tikšanās ar Pļaviņu novada dzelzceļa darbiniekiem Pļaviņu novada dzelzceļa stacijā

Ceturtdiena, 30. septembris
Konference „Rītdienas tehnoloģijas šodien”

9.00 – 9.30 Viesu ierašanās skolā
9.30 – 10.00 Skolas prezentācija
10.10 – 10.50 Atklātās stundas
11.10 – 11.50 Atklātās stundas
12.00 – 12.40 Individuālas sarunas ar ģimnāzijas skolotājiem, pieredzes apmaiņa
12.50 – 13.30 Pusdienas
13.40 – 14.20 Microsoft un partneru seminārs viesu skolotājiem. Noslēgums
14.30 – 15.10 Microsoft un partneru tikšanās ar 10.-12.klašu skolēniem
15.15 Microsoft un partneru seminārs Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotājiem

No plkst. 12.15 līdz 15.30 215.kabinetā 10.Saeimas vēlēšanu izspēle –
Klašu vecāku sapulces skolas filiālē Odzienā
7.a klases vecāku sapulce
10.b klases vecāku sapulce
12.b klases vecāku sapulce

Piektdiena, 1. oktobris
Pašpārvaldes diena skolā.
Stundas vada 12. klašu skolēni. Stundu garums 25 min, 7.mācību stunda tiek pārcelta uz 0.stundu. Skolotāji stundu laikā atrodas klasēs.
Skolas Odzienas filiālē stundas vada 9.klašu skolēni.
12.00 12.klašu apsveikums skolotājiem skolotāju dienā svinību zālē
Skolas Odzienas filiālē svinīgā līnija veltīta Skolotāju dienai