Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 6.-10. septembris

Pirmdiena, 6. septembris
16.30 Dabaszinību projekta ietvaros ActivBoard interaktīvās tāfeles lietošanas apmācība Lielvārdē (E.Valdberga, I.Ņikiforova, V.Kuzmovs, L.Ivanova)

Otrdiena, 7. septembris
9.00 Atbalsta personāla sanāksme 14.kab.
10.50 Skolēnu ministru kabineta sanāksme 14.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 MP sanāksme 104.kab.

Trešdiena, 8. septembris
(Pārcelts uz ceturtdienu) 10.50 11.klašu audzinātāju sanāksme par 10.klašu iesvētīšanas pasākumiem 14.kab.
16.30 Dabaszinību projekta ietvaros ActivBoard interaktīvās tāfeles lietošanas apmācība Lielvārdē (E.Valdberga, I.Ņikiforova, V.Kuzmovs, L.Ivanova)

Ceturtdiena, 9. septembris
10.50 11.klašu audzinātāju sanāksme par 10.klašu iesvētīšanas pasākumiem 14.kab.
Ģeogrāfijas skolotāju metodiskās apvienības mācību ekskursija „Mācību ekskursijas skolēniem organizēšanas metodika”

Piektdiena, 10. septembris
10.50 12.–to klašu audzinātāju sanāksme par līdzpārvaldes dienas organizēšanu 14.kab.
Mācību priekšmetu tematisko plānu elektroniskās iesūtīšanas un atbilstoši aizpildīto titullapu par 2010./2011.m.g. iesniegšanas pēdējā diena

8.-10.09. Rudens ziedu izstāde skolas filiālē Odzienā

Skolēnu līdzpārvaldes vēlēšanas

3.septembrī skolā notika skolēnu parlamenta deputātu sanāksme, kurā tika nolemts apvienot vides un kārtības ministriju, kā arī tika ievēlēta skolēnu līdzpārvalde:

Veiksmes!