Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Valsts pārbaudes darbu norises laiks 2010./2011.mācību gadā

Valsts pārbaudes darbi 3.klases izglītojamiem
* Ieskaite ar kombinētu mācību saturu notiek 2011.gada 11. un 12.maijā.

Valsts pārbaudes darbi 6.klases izglītojamiem
Ieskaites notiek:
* latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2011.gada 10.maijā, mutvārdu daļa – no 6.janvāra līdz 6.maijam;
* dabaszinībās (rakstiski) – 2011.gada 17.maijā;
* matemātikā (rakstiski) – 2011.gada 19.maijā.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi (9.kl.)
Eksāmeni notiek:
* latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2011.gada 24.maijā, mutvārdu daļa – 24., 25. un 26.maijā;
* vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2011.gada 31.maijā, mutvārdu daļa – 31.maijā un 1.jūnijā;
* matemātikā (rakstiski) – 2011.gada 3.jūnijā;
* Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) – 2011.gada 7.jūnijā;

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi (12.kl.)
Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:
* matemātikā (rakstiski) – 2011.gada 27.maijā;
* latviešu valodā un literatūrā (rakstiski) – 2011.gada 30.maijā;
* vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):
- angļu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2011.gada 23.maijā, mutvārdu daļa – 23., 24. un 25.maijā;
- krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2011.gada 6.jūnijā, mutvārdu daļa – 6. un 7.jūnijā;
- vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2011.gada 13.jūnijā, mutvārdu daļa – 13. un 14.jūnijā;

Eksāmens izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā notiek:
* centralizētie eksāmeni:
- vēsturē (rakstiski) – 2011.gada 3.jūnijā;
- bioloģijā (rakstiski) – 2011.gada 8.jūnijā;
- fizikā (rakstiski) – 2011.gada 15.jūnijā;
- ķīmijā (rakstiski) – 2011.gada 17.jūnijā;
- otrajā vai trešajā svešvalodā – iepriekš norādītajā svešvalodu eksāmenu laikā;

* eksāmeni:
- informātikā (kombinēti) notiek – rakstu daļa – 2011.gada 25.maijā, praktiskā daļa – 25. un 26.maijā;
- ģeogrāfijā (rakstiski) – 2011.gada 2.jūnijā;
- biznesa ekonomiskajos pamatos un ekonomikā (rakstiski) – 2011.gada 9.jūnijā.

Saskaņā ar Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2010./2011.mācību gadā

2010./2011.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiks

Mācību gads sākas 2010.gada 1.septembrī.

Mācību gada beigas:
* 1.–8.klases un 10.–11.klases izglītojamajiem mācību gads beidzas 2011.gada 31.maijā.
* 9.klases izglītojamajiem mācības beidzas 2011.gada 20.maijā, bet mācību gads beidzas 2011.gada 10.jūnijā.
* 12.klases izglītojamajiem mācības beidzas 2011.gada 20.maijā, bet mācību gads beidzas 2011.gada 17.jūnijā.

Mācību gadu veido divi semestri:
* pirmais semestris ilgst no 2010.gada 1.septembra līdz 2010.gada 23.decembrim;
* otrais semestris ilgst:
- 1.–8.klases un 10.–11.klases izglītojamajiem – no 2011.gada 6.janvāra līdz 2011.gada 31.maijam;
- 9.klases izglītojamajiem – no 2011.gada 6.janvāra līdz 2011.gada 10.jūnijam;
- 12.klases izglītojamajiem – no 2011.gada 6.janvāra līdz 2011.gada 17.jūnijam.

Mācību gadā izglītojamajiem ir šādas brīvdienas:
* rudens brīvdienas – no 2010.gada 25.oktobra līdz 2010.gada 29.oktobrim;
* ziemas brīvdienas – no 2010.gada 27.decembra līdz 2011.gada 5.janvārim;
* pavasara brīvdienas – no 2011.gada 21.marta līdz 2011.gada 25.martam;
* vasaras brīvdienas 1.–8.klases un 10.–11.klases izglītojamajiem – no 2011.gada 1.jūnija līdz 2011.gada 31.augustam.

1.klasēm ir viena nedēļa papildu brīvdienu otrajā semestrī.

Saskaņā ar Noteikumi par 2010./2011.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku

Skolotāji 2010./2011.m.g.

Sākumskola – Inga Baginska, Kristiāna Balode, Gints Balodis, Sandra Fišmeistare, Ilona Lazda, Sarmīte Meldere, Vineta Platgalve, Ineta Reitere, Anita Cīrule, Iveta Kupča, Maija Bieriņa, Aiga Čepule, Alla Zaharovska

Angļu valoda - Ineta Bicāla, Valda Mičule, Jeļena Ozola, Indra Ozoliņa, Elita Freimane

Biznesa ekonomiskie pamati, Ekonomika - Mārīte Skrabutena

Bioloģija - Evita Valdberga, Iveta Dūmiņa

Dabaszinības - Evita Valdberga, Iveta Dūmiņa

Fizika - Vitālijs Kuzmovs, Mārīte Kvēpa

Ģeogrāfija - Līga Rozenberga, Lana Ivanova, Biruta Irēna Osīte

Informātika - Aldis Lazda, Lana Ivanova, Vineta Platgalve

Krievu valoda - Aiga Bērziņa, Rita Jakovļeva, Tatjana Starčenko, Alla Zaharovska

Kultūras vēsture - Mārīte Skrabutena

Kulturoloģija - Aija Rogāle, Mārīte Skrabutena

Ķīmija - Māris Siliņš, Iveta Dūmiņa

Latviešu valodu un literatūra - Armanda Lasmane, Velta Rulle, Silga Stučka, Ingrīda Upeniece, Laura Avotiņa, Gunta Žilde

Latvijas un pasaules vēsture, Vēsture - Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Gaļina Kličeva, Biruta Irēna Osīte

Matemātika - Ilze Luksa, Vija Miķelsone, Ira Ņikiforova, Anita Seikovska, Ilze Titova, Mārīte Kvēpa

Mājturība un tehnoloģijas - Ēriks Striks, Olita Onckule, Maija Bieriņa

Mūzika - Olga Krasutina, Aiva Siliņa, Elita Freimane

Sociālās zinības - Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Gaļina Kličeva, Biruta Irēna Osīte

Sports - Vita Brikmane, Jānis Eiduks, Ingus Eiduks, Brigita Krauze

Tehniskā grafika – Aija Rogāle

Vācu valoda - Rita Jakovļeva, Ilze Seipule

Veselības mācība - Armanda Lasmane

Vizuālā māksla - Aija Rogāle, Valentīna Zdanovska

Atbalsta personāls 2010./2011.m.g.

Bibliotēka: Aiga Bērziņa, Silga Stučka
Darba laiks: katru dienu no 8 līdz 16

Psihologs: Dzintra Vanaga (tel.: 26350461)
Darba laiks: otrdien, ceturtdien 9 – 16

Sociālais pedagogs: Ināra Medvedeva
Darba laiks: katru dienu 8.00 – 16.30, pusdienlaiks 12.00 – 12.30

Logopēds: Iveta Kupča
Darba laiks:
pirmdien 12.00 – 12.40
otrdien 12.50 – 14.20
ceturtdien 12.50 – 14.20

Medmāsa: Benita Dzintare
Darba laiks: katru dienu 8.00 – 16.00

Klašu audzinātāji 2010./2011. m.g.

1.a – Inga Baginska, 1.b – Sandra Fišmestare
2.a – Vineta Platgalve, 2.b – Gints Balodis, 2.c – Iveta Kupča
3.a – Ineta Reitere, 3.b – Kristiāna Balode
4.a – Ilona Lazda, 4.b – Sarmīte Meldere

5.a – Ineta Bicāla, 5.b – Ingrīda Upeniece
6.a – Indra Ozoliņa, 6.b – Ilze Titova
7.a – Jeļena Ozola, 7.b – Ilze Luksa
8.a – Mārīte Skrabutena, 8.b – Aija Rogāle
9.a – Rita Jakovļeva, 9.b – Velta Rulle

10.a – Iveta Krastiņa, 10.b – Aiga Bērziņa
11.a – Olita Onckule, 11.b – Vija Miķelsone
12.a – Anita Seikovska, 12.b – Silga Stučka

Odzienas filiālē

1./2.e – Maija Bieriņa
3./4.e – Alla Zaharovska
5./6.e – Aiga Čepule
7.e – Elita Freimane
8./9.e – Valentīna Zdanovska