Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Pļaviņu novada dome izsludina pieteikšanos ESF


ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

2010.gada jūnijā noslēdzās Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekta ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) 2. posms.
Pļaviņu novada 5 pedagogi, piedaloties pedagogu profesionālās darbības novērtēšanā, ieguva 2. kvalitātes pakāpes – Kristiāna Balode, Pļaviņu novada ģimnāzijas sākumskolas skolotāja; Līga Ostrovska, Maija Stūre, Santa Urberga, Līga Gravāne- Pļaviņu novada PII „Jumītis” skolotājas.

No 2010. gada 16. augusta līdz 2010. gada 3. septembrim plkst.15.00

Lasīt vairāk