Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Informācija vecākiem par izziņām

Vecāki, kuriem no 01.07.2010 pārtraukta pabalstu un pensiju izmaksa sakarā ar to, ka viņu bērni ir beiguši mācības skolu 9. vai 12.klasēs, pabalstu izmaksa 9.klašu absolventiem tiks atjaunota šā gada oktobrī, vienlaicīgi izmaksājot pabalstu arī par vasaras mēnešiem, ja tiks saņemta informācija no Izglītības un zinātnes ministrijas, ka bērni turpina mācības vispārizglītojošās skolas 10.klasē.

Vecākiem nav pašiem jāiesniedz izziņas no vispārizglītojošajām skolām, jo informāciju VSAA saņems elektroniski no Izglītības un zinātnes ministrijas. Tikai tajos gadījumos, ja bērns mācās profesionālās vai augstākās izglītības mācību iestādē, ir nepieciešamas izziņas no šīm mācību iestādēm.

(Informācija no www.vsaa.lv)