Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Interešu izglītības programmu izveide 2010./2011.m.g.

Skolotāji!

Ik viens no Jums tiek aicināts izstrādāt interešu izglītības autorprogrammas 2010./2011.m.g. un iesniegt tās skolas kancelejā līdz 2010. gada 20. augustam.

Autorprogrammā jābūt sekojošām sadaļām:

Skolotājiem, kuri vēlēsies realizēt kādu no programmām, ir jāiepazīstas ar MK noteikumiem Nr. 347 “Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai izglītībai” (03.10.2000.) un Nr. 570 “Vispārējās izglītības pedagogu un interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides kārtība” (28.08.2007.).

Interešu izglītības programmas – skolēnu vēlmes 2010./2011. mācību gadam