Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas plāns, 1.-5. marts

Skolā dežūrē 7.a klase

Pirmdiena, 1.marts
9.10 Dežūru pieņemšana – nodošana 13.kabinetā (piedalās 8.b un 7.a klašu audzinātāji un klašu virsdežuranti)
6. stundas laikā Sociālo zinību MK skolotājiem informācija un nodarbība e-prasmju nedēļas ietvaros*
16.00 bioloģijas, ķīmijas, ģeogrāfijas MK skolotājiem informācija un nodarbība e-prasmju nedēļas ietvaros* 48.kab.

Otrdiena, 2. marts
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes ministru sanāksme 40.kabinetā
3. mācību stundas laikā svešvalodu MK skolotājiem informācija un nodarbība e-prasmju nedēļas ietvaros* 48.kab.
11.30 – 12.00 12.a klases skolēnu tikšanās ar LU studenti L.Kozlovu par stipendiju „Ceļamaize”
12.00 Administrācijas sanāksme
5. mācību stundas laikā matemātikas, fizikas, informātikas MK skolotājiem informācija un nodarbība e-prasmju nedēļas ietvaros* 20.kab.
15.15 MP sanāksme 11.kabinetā
15.15. sākumskolas MK skolotājiem informācija un nodarbība e-prasmju nedēļas ietvaros* 48.kab.

Trešdiena, 3. marts
7. mācību stundas laikā latviešu valodas MK skolotājiem informācija un nodarbība e-prasmju nedēļas ietvaros* 48.kab.
Novada vācu valodas olimpiāde 8. klasēm
Rotaļu pēcpusdiena 1.-6.klasei skolas Odzienas filiālē

Ceturtdiena, 4. marts
12.00 ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme
E-klases dienas. E-klases organizēta tikšanās ar skolu virslietotājiem

Piektdiena, 5. marts
12.00 Mākslas, mūzikas, mājturības MK skolotājiem informācija un nodarbība e-prasmju nedēļas ietvaros* 48.kab.
Valsts ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.kl.
Vecāku pēcpusdiena skolas Odzienas filiālē

1.-5.03. E-prasmju nedēļa
1.-5.03. Teātra nedēļa „Teātris un es” skolas Odzienas filiālē

* “Internets, drošība internetā, skolēni un drošība internetā”;skenēšanas iespējas un informācijas apstrāde

Ģeogrāfijas olimpiādes valsts posms un Viesturs

Ģeogrāfijas 27. olimpiādes valsts posms notiks 5.martā Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, Rīgā. Starp uzaicinātajiem ir arī mūsu Viesturs Mauliņš (12.b).

Izmaiņas skolēnu līdzpārvaldē

2010. gada 9. februārī tika sasaukta skolēnu līdzpārvaldes deputātu parlamenta sanāksme, lai veiktu izmaiņas skolēnu līdzpārvaldē, jo mācību gada pirmajā semestrī tika iesniegtas sūdzības, par Kultūras ministres nekvalitatīvu darbu. Par skolas jauno Kultūras ministri tika ievēlēta Līga Pētersone (11.a).

Kā arī  sanāksmē tika nolemts par skolas līdzpārvaldes paplašināšanu. Ieviesa trīs jaunus amatus: