Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Meteņdiena Odzienas filiālē

A. Zaharovska

Šodien atkal Vidzemes augstienē snieg. Arī Odzienas skola iegrimusi bagātīgā sniega segā.

Piektdien, 19. februārī, pie mums notika Meteņdienas vizināšanās no kalna. Braukšana ar ragaviņām ir viena no mūsu Meteņdienas tradīcijām.
Visi bijām sajūsmā par sacensībām ragaviņu vilkšanā, skriešanu no kalna un krišanu dziļajā sniegā. Arī skolotājas iemēģināja nobraucienu no kalna.

Veselīgi sārtiem vaigiem atgriezāmies savā skolā.

Starpnovadu matemātikas olimpiādē

Piektdien, 19. februārī, Aizkrauklē notika starpnovadu matemātikas olimpiāde 5.-8. klasei.

Tajā:
Lienei Lakstīgalai (5.b) – 1. vieta, Diānai Pauniņai (5.b) – 2. vieta. Skolotāja Ilze Titova.
Elvis Avotiņš (7.e) – 2. vieta. Skolotāja Mārīte Kvēpa.
Esterei Fedosejevai (7.a) – 3. vieta. Skolotāja Anita Seikovska.

Nedēļas plāns, 22. – 26. februāris

Skolā dežūrē 8.b klase

Pirmdiena, 22.februāris
1., 2. mācību stundu laikā skolas zinātniskā konference (piedalās visi 10. un 11.klašu skolēni, skolotāji, kuriem šajā laikā ir stundas pie 10. un 11.klasēm)

Secība:
1. B.Vaivade, V.Mežmale
2. S.Zvirgzdiņa, K.Arbeitere
3. M.Zemturis, D.Savičs
4. S.Auziņa, A.Luksa
5. R.Korņetova
6. D.Langenfelde
7. R.Lazda, K.Knodze
8. J.Vilkaplāters, M.Vilkaplāters
9. E.Eglīte, L.Pētersone
10. A.Krasutins, K.Kalniņš

10.00 Dežūru pieņemšana – nodošana 13.kabinetā (piedalās 8.ac un 8.b klašu audzinātāji un klašu virsdežuranti)
12.00 Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana 27.kab.(R.Lūciņa, R.Sokolova, M.Kupčs, M.Stūriņš, J.Kokarevičs)

Otrdiena, 23. februāris
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes sanāksme 40.kabinetā
12.00 Administrācijas sanāksme
15.15 Skolotāju sanāksme 25.kabinetā

Trešdiena, 24. februāris
12.00 Skolas olimpiāde informātikā 6. un 7.klasēm 40.kabinetā
Vokālās mūzikas konkurss „Balsis” Aizkrauklē

Ceturtdiena, 25. februāris
12.50 3.klašu skolēnu tikšanās ar stomatologu K.Vizuli svinību zālē
13.40 4.klašu skolēnu tikšanās ar stomatologu K.Vizuli svinību zālē
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Koru modelēšanas koncerts Rīgā (A.Siliņa, O.Krasutina)
Mājturības novada olimpiāde 5.-8.klasēm
18.00 Skolas padomes sanāksme 12.kabinetā
Jēkabpils rajona atklātais čempionāts tautasbumbā

Piektdiena, 26. februāris
14.00 10.-12.klašu skolēnu tikšanās ar Ārlietu ministru Māri Riekstiņu svinību zālē(piedalās arī skolotāji, kuriem 6., 7.mācību stunda notiek pie 10.-12.kl.)
Valsts vācu valodas olimpiādes 2.kārta 10.-12.klasēm Rīgā (D.Langenfelde)
Vecāku pēcpusdiena skolas Odzienas filiālē (pārcelta uz 5. martu)

25.-28.02. Izstāde „Skola 2010”
26.-28.02. Latvijas kausa izcīņa biatlonā 2.k. Priekuļos
Līdz 26.01. novada vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12.klasēm
Līdz 26.02.skolēnu ZPD iesniegšana Aizkraukles izglītības pārvaldē
28.02. Jauju maratons