Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

E-klase palīdzēs vidusskolēniem apgūt eksaktās zinātnes

Lai motivētu vidusskolas absolventus pievērsties eksakto zinātņu studijām, e-klase uzsākusi ilgtermiņa sadarbību ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) veidoto intraneta portālu ORTUS. Sadarbības galvenais uzdevums būs nodrošināt eksakto priekšmetu skolotājus ar mācību materiāliem un interneta vietni efektīvākai komunikācijai ar skolēniem.

E-klase un RTU sadarbība paredz, ka e-klasē reģistrētie skolotāji varēs ērti piekļūt RTU portālam ORTUS, lai savā darbā izmantotu RTU mācībspēku veidotos metodiskos materiālus, kā arī paši veidotu skolēniem paredzētu elektronisko mācību vidi – mācību materiālus, pārbaudes darbus u.c.

Lasīt vairāk

Starpnovadu vēstures olimpiādē

Trešdien, 10. februārī, notika starpnovadu olimpiāde vēsturē.

Tajā Ieva Žukova (12.a) ieguva atzinību.

Mārtiņš Andris Āriņš (9.a) ieguva 1. vieta (izvirzīts uz valsti), Sigita Zablocka (9.a) – atzinību,
Sergejs Nikaļuks, Dāvis Ieviņš, Linda Osīte (visi 9.c) – atzinības.

Elvis uzaicināts piedalīties valsts olimpiādē

Elvis Rubīns (9.b) ir uzaicināts piedalīties Mājturības/ mājsaimniecības un tehnoloģiju 17. valsts posma olimpiāde, kas 24.februārī notiks Rīgas Amatniecības vidusskolā.