Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns, 30. novembris – 6. decembris

Skolā dežūrē 9.a klase

Pirmdiena, 30.novembris
9.10 Dežūru pieņemšana – nodošana 13.kabinetā
Tikšanās ar Aizkraukles nepilngadīgo lietu inspektori I.Dambrāni svinību zālē
• 2.mācību stundas laikā 1.-2.klašu skolēniem (piedalās arī 2.mācību stundas skolotāji)
• 3.mācību stundas laikā 3.-4.klašu skolēniem (piedalās arī 3.mācību stundas skolotāji)
• 4.mācību stundas laikā 5.-6.klašu skolēniem (piedalās arī 4.mācību stundas skolotāji)
10.50 Skolas pašdarbības kolektīvu vadītāju sanāksme 40.kabinetā
12.00 Tikšanās ar ESF projekta ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” koordinatori I.Saulīti 27.kabinetā
16.30 pasākums 9.-12.klašu skolēniem „Melnās kafijas vakars” 18.kabinetā

Otrdiena, 1. decembris
2.mācību stundas laikā informatīva prezentācija veltīta Starptautiskajai AIDS dienai 9.-12.klašu skolēniem svinību zālē (piedalās arī 2.mācību stundas skolotāji)
10.50 Atbalsta personāla un skolotāju, kuri māca korekcijas klasēs, sanāksme 11.kabinetā
10.50 Klašu nodaļu sanāksmes:
• 5.-12.klašu vecāko sanāksme 12.kabinetā
• 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 40.kabinetā
• klašu kārtības nodaļu vadītāju sanāksme 18.kabinetā
• 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 48.kabinetā
• 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 23.kabinetā
15.15 Skolotāju sanāksme

Trešdiena, 2. decembris
Tikšanās ar Aizkraukles nepilngadīgo lietu inspektori I.Dambrāni svinību zālē:
• 2.mācību stundas laikā 7.-8.klašu skolēniem (piedalās arī 2.mācību stundas skolotāji)
• 3.mācību stundas laikā 9.-10.klašu skolēniem (piedalās arī 3.mācību stundas skolotāji)
• 4.mācību stundas laikā 11.-12.klašu skolēniem (piedalās arī 4.mācību stundas skolotāji)
15.15 Pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķu un sākumskolas skolotāju tikšanās

Ceturtdiena, 3. decembris
3.mācību stundas laikā skolas olimpiāde Biznesa ekonomikas pamatos
Bioloģijas starpnovadu olimpiāde 8.,9.,12. klasēm Pļaviņu novada ģimnāzijā
Maskas karkasa gatavošana no kartona, skoča, avīzēm „Jauno mākslinieku” pulciņā
17.30 5.-9.klašu meiteņu kora dalībnieku vecāku sapulce

Piektdiena, 4. decembris
Starpnovadu olimpiāde vācu valodā 10.-12.klasēm

30.11.- 4.12. Skolas basketbola turnīrs 6.- 7.klasēm
6.12. Šaha turnīrs

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu