Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Jaunsargu sacensībās „Bauskas kauss”

26. septembrī notika J. Dalbiņa kauss izcīņa „Bauskas kauss” Zemgales jaunsargu vienībām. Sacensībās piedalījās 11 Zemgales jaunsargu vienības. Komandām bija jāpārvar divas šķēršļu joslas – NATO standarta šķēršļu josla* un militārā šķēršļu josla apvidū**.

Pļaviņu novada ģimnāzija ir 510. Jaunsargu veinības bāzes skola. Šajās sacensībās 510.jaunsargu vienību pārstāvēja Radions Laškovs, Emīls Balodis, Viesturs Mauliņš, Monika Kleina (Vecbebru profesionālā vidusskola), Reinis Balodis, Henrijs Knodze, Jānis Skudra (Bebru pamatskola), Monta Štālberga, Agnese Rimeiķe.

Kopvērtējumā tika iegūta 6. vieta. Nākamās sacensības – Oskara Kalpaka balva ziemā.

*NATO standarta militārā šķēršļu josla
Jaunsargu komandas izlozes secība uz laiku viens otru atbalstot pārvar militāros šķēršļus, izmantojot grupveida šķērsošanas paņēmienu. Izvietotie šķēršļi: virvju kāpnes, dubultbarjera, lienamtīkls, purvs, zviedra barjera, līdzsvara baļķis, „pa augšu, pa apakšu”, suņa būda, četrbaļķis, mazais mūris, logveida kāpnes, divmetru mūris, līklocis, labirints.

**Militārā šķēršļu josla apvidū

Jaunsargu komandas ierašanās kārtībā uz laiku viens otru atbalstot pārvar šķēršļus apvidū. Trases garums ap 5 km, ir viens kopīgs laiks uz komandu visas distances garumā. Izvietotie šķēršļi: mīnu laukums, upe, barjeras, līdzsvara pārgājiens, slēpnis, munīcijas piegāde, noplīsušais auto, ievainotie.

…pēc Dzejas nakts bibliotēkā…

Dzejas nakts 25. septembrī mūsu skolā notika savdabīgs Dzejas dienām veltīts pasākums. Tā bija Dzejas  nakts bibliotēkā , varbūt precīzāk – pavēls dzejas vakars, kad skolā valda kluss noslēpums  un vienīgā gaisma  nāk no sveču liesmiņām.

Dzejas grāmatas izvēlējās mūs un uzrunāja, mēs veidojām dialogu. Par sevi, par laiku, par vērtībām, par vēsturi. Izdevās labi. Katrs atrada to, pēc kā bija nācis. Paldies par pozitīvo emociju „placi”!

Latviešu valodas skolotāja Velta Rulle

Ar ļoti dvēselisku un sveču gaismām apstarotu pasākumu izskanēja pirmā rudens nedēļa. 25. septembrī  ikvienam dzejas interesentam, radītājam un vienkārši lasītājam bija atvērtas durvis mūsu  ģimnāzijas bibliotēkas rīkotajā  pasākumā „Dzejas nakts bibliotēkā”. Priecēja  pasākumā radītā  noskaņa -  sveces, rudens ābolu smarža, dzejas grāmatu čaukstoņa un atnākušo cilvēku labvēlība un ieinteresētība.  Dažbrīd , klausoties dzejas lasījumos, pārņēma skumjas, dažu brīdi bibliotēku pāršalca smieklu vilnis. Mani visvairāk sajūsmināja (vārda tiešā nozīmē) manu kolēģu un arī drosmīgo skolnieču Aritas un Sabīnes prasme runāt dzeju. Prieks bija par Valentīnas skandētajām dzejas rindām krievu valodā.  Gribu novēlēt, lai šis pasākums kļūtu par skolas ikgadēju tradīciju.

Vēstures skolotāja Iveta Krastiņa

Šī dzejas nakts  bija kas citādāks  nekā citi piektdienas vakari – patīkama, jauka, saistoša. Bija interesanti sarunāties ar skolotājām, kuras tajā vakarā nebija kā skolotājas, bet gan kā līdzvērtigas, patīkamas sarunbeidrenes. Kopīgi pasākumi ar skolotājiem viemēr ir īpaši, jo tie ļauj iepazīt tuvāk  tos cilvēkus, ar kuriem pavadām kopā lielāko dienas daļu.

Arita un Sabīne

Ideja par dzejas nakti dzima pagājuša gada dzejas dienu pasākumā, to izteica skolotāja  Ilze Seipule, stāstot par Vācijas tradīcijām. Mums ir patiess prieks, ka šis pasākums izdevās, ka bibliotēkā sapulcējās cilvēki, kas juta nepieciešamību pēc sirsnīgās sarunās pavadīta vakara. Laiks pagāja nemanot. Vakara gaitā  nolēmām šadās noskaņās tikties arī nākamgad, tikai dzejas lasīšanas  vietā sagatavosim uzstāšanos ar dzejoļa skandēšanu no galvas.    Paldies visām pasākuma dalībniecēm par atsaucību un vēlmi atklāt  savas kādu no savas dvēseles stūrīšiem.

Bibliotekāres Aiga un Silga