Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Skolotāji 2009./2010.m.g.

Sākumskola – Inga Baginska, Kristiāna Balode, Gints Balodis, Sandra Fišmeistare, Ilona Lazda, Sarmīte Meldere, Vineta Platgalve, Ineta Reitere, Anita Cīrule, Iveta Kupča, Maija Bieriņa, Aiga Čepule, Alla Zaharovska

Angļu valoda - Ineta Bicāla, Valda Mičule, Jeļena Ozola, Indra Ozoliņa, Elita Freimane, Brigita Krauze

Biznesa ekonomiskie pamati, Ekonomika - Mārīte Skrabutena

Bioloģija - Vaira Siliņa, Evita Valdberga, Iveta Dūmiņa

Dabaszinības - Evita Siliņa, Evita Valdberga, Iveta Dūmiņa

Fizika - Vitālijs Kuzmovs, Anita Seikovska, Mārīte Kvēpa

Ģeogrāfija - Gunta Šustere, Veronika Timoškāne, Līga Rozenberga, Biruta Irēna Osīte

Informātika - Lana Ivanova, Aldis Lazda, Evita Valdberga

Krievu valoda - Aiga Bērziņa, Rita Jakovļeva, Tatjana Starčenko, Alla Zaharovska

Kultūras vēsture - Mārīte Skrabutena

Kulturoloģija - Aija Rogāle

Ķīmija - Māris Siliņš, Iveta Dūmiņa

Latviešu valodu un literatūra - Armanda Lasmane, Velta Rulle, Silga Stučka, Ingrīda Upeniece, Aiga Čepule, Elita Freimane, Alla Zaharovska

Latvijas un pasaules vēsture, Vēsture - Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Gaļina Kličeva, Biruta Irēna Osīte

Matemātika - Ilze Luksa, Vija Miķelsone, Ira Ņikiforova, Anita Seikovska, Ilze Titova, Mārīte Kvēpa

Mājturība un tehnoloģijas - Ēriks Striks, Olita Onckule

Mūzika - Olga Krasutina, Aiva Siliņa, Elita Freimane

Sociālās zinības - Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Gaļina Kličeva, Biruta Irēna Osīte

Sports - Vita Brikmane, Jānis Eiduksm, Ingus Eiduks, Brigita Krauze

Vācu valoda - Rita Jakovļeva, Ilze Seipule

Veselības mācība - Evita Siliņa

Vizuālā māksla - Aija Rogāle, Valentīna Zdanovska