Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Valsts pārbaudes darbi 2009

VALSTS IESKAIŠU GRAFIKS 3. UN 6. KLASEI
VALSTS PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS 9.KLAŠU SKOLĒNIEM
VALSTS PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS 10., 11., 12. KLAŠU SKOLĒNIEM


VALSTS IESKAIŠU GRAFIKS 3. UN 6. KLASEI

1. Ieskaite ar kombinētu mācību saturu (3.klasei)
12. maijā 8.30 Dzimtā valoda (rakstu daļa, no 9.30 mutvārdu daļa
13. maijā 8.30 Matemātika (rakstos)
14. maijā 8.30 Dabaszinības (rakstos)

2. Latviešu valoda (6.klasei)
19. maijā 8.30 – 9.10, 9.20 – 10.10 rakstu daļa, nākamajās latv. val. mācību stundās mutvārdu daļa

3. Matemātika (6.klasei)
21. maijā 8.30 – 9.10, 9.20 – 10.10 rakstos


VALSTS PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS 9.KLAŠU SKOLĒNIEM

1. Sports (ieskaite)
18. maijā 9.00 – 9.40 teorijas daļa

2. Dabaszinības (ieskaite)
20. maijā 9.00 – 10.25 rakstos

3. Latviešu valoda (latviešu mācībvaloda) (eksāmens)
26. maijā 9.00 – 12.25 rakstu daļa
27. maijā no 9.00 mutvārdu daļa

4. Latviešu valoda (mazākum-tautību IP) (centralizētais eksāmens)
26. maijā 10.00 – 13.30 rakstu daļa
26. maijā no 15.20 mutvārdu daļa

5. Matemātika (eksāmens)
02. jūnijā 9.00 – 12.20 rakstos

6. Svešvaloda (ieskaite)
04. jūnijā 9.00 – 11.00 rakstu daļa
04. jūnijā no 12.00 vai 13.00 mutvārdu daļa
05. jūnijā no 9.00 mutvārdu daļa

7. Latvijas un pasaules vēsture (eksāmens)
08. jūnijā 9.00 – 11.35 rakstos

8. Krievu valoda (mazākum-tautību IP) (eksāmens)
10. jūnijā 9.00 – 12.25 rakstu daļa, no 13.00 mutvārdu daļa


VALSTS PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS 10., 11., 12. KLAŠU SKOLĒNIEM

1. Sports (ieskaite) 12. klasei
21. maijā 9.00 – 9.40 teorijas daļa

2. Informātika (ieskaite) 10. klasei
25. maijā 9.00 – 9.45 teorijas daļa
26. maijā 9.00 – 11.45, 12.30 – 15.15 praktiskā daļa

3. Angļu valoda (centralizētais eksāmens) 12. klasei
27. maijā 10.00 – 14.05 rakstu daļa
28. maijā no 9.00 mutvārdu daļa

4. Latviešu valoda un literatūra latviešu mācībvalodas IP (centralizētais eksāmens) 12. klasei
01. jūnijā 10.00 – 14.30 rakstos

5. Latviešu valoda mazākumtautību IP (centralizētais eksāmens) Aizkraukles 1.vidusskolā 12. klasei
01. jūnijā 10.00 – 13.50 rakstu daļa, no 15.00 mutvārdu daļa

6. Vēsture (centralizētais eksāmens) 12. klasei
03. jūnijā 10.00 – 13.35 rakstos

7. Ģeogrāfija (eksāmens) 11. klasei
04. jūnijā 10.00 – 13.25 rakstos

8. Matemātika (centralizētais eksāmens) 12. klasei
05. jūnijā 10.00 – 13.55 rakstos

9. Krievu valoda (centralizētais eksāmens) Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 12. klasei
08. jūnijā 10.00 – 13.25 rakstu daļa
no 15.30 mutvārdu daļa

10. Literatūra (eksāmens) 12. klasei
09. jūnijā no 9.00 mutvārdos

11. Biznesa ekonomiskie pamati (eksāmens) 12. klasei
10. jūnijā 10.00 – 13.25 rakstos

12. Bioloģija (centralizētais eksāmens) 12. klasei
11. jūnijā 10.00 – 13.30 rakstos

13. Ķīmija (centralizētais eksāmens) Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 12. klasei
12. jūnijā 10.00 – 13.30 rakstos

14. Vācu valoda (centralizētais eksāmens) Aizkraukles novada ģimnāzijā 12. klasei
15. jūnijā 10.00 – 13.50 rakstu daļa, no 15.00 mutvārdu daļa

15. Fizika (centralizētais eksāmens) 12. klasei
17. jūnijā 10.00 – 13.45 rakstos

16. Kultūras vēsture (eksāmens) Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 12. klasei
18. jūnijā 10.00 – 13.25 rakstos