Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Checkpoint 2009

Checkpoint 2009Skolotāja Lana un kultūras ministre Renāte Smeķe

Piektdien, 30.aprīlī, skolā notika skolēnu līdzpārvaldes kultūras ministres un kultūras darba grupas dalībnieku (ar dažu skolotāju atbalstu) rīkotais orientēšanās pasākums „Čekpoints”. Pasākuma mērķis: pēc fotogrāfijām atrast dažādus objektus gan skolā, gan skolas apkārtnē.

Pavisam pasākumā piedalījās 9 komandas, to starpā bija arī skolas pašpārvalde – skolas prezidente, vides ministre – un viena skolotāju komanda. Pirms pasākuma komandām bija jāsagatavo arī mājas darbs – jāizveido komandas nosaukums, komandas moto, kā arī jāvienojas par komandas vienojošo elementu.

Starta brīdī katrai komandai tika iedota mape ar noteikumiem, uzdevumiem, kā arī mīklām, kuru atminējumi bija jānofotogrāfē. Mapē atradās viena skolas apkārtnes karte, kurā bija atzīmēti punkti, kuri jānofotogrāfē. Noteikti objekti bija jāmeklē arī skolas telpās. Lai tos varētu atrast, tika iedots skolas evakuācijas plāns ar atzīmētiem punktiem. Mapi papildināja arī meklējamo objektu fortogrāfijas, kuri jāatrod un jānofotogrāfē. Pavisam kopumā bija jāatrod 35 punkti.

Lielākā daļa komandu ar dotajiem uzdevumiem un objektu meklēšanu tika galā veiksmīgi. Šeit darbojās ļoti vienkāršs nosacījums – kurai komandai vairāk nofotografētu nepieciešamo objektu, tai arī vairāk punktu.

Pasākuma laikā savu darbu veica novērotāji un par pārkāptajiem noteikumiem (piemēram, skolas zāliena „mīdīšanu”, vietējo iedzīvotāju „paverdzināšanu”, ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, komandu sadarbību) tika piešķirti visdažādākie soda darbi (piemēram, “atpakaļ bērnībā” – trīs reizes nošļūkt no slidkalniņa, “veiklie pirkstiņi” – saskaitīt pupiņas, pa vienai metot trauciņā u.c.). Soda darbus nopelnīja katra komanda.

Kopumā pirmo vietu sacensībās ieguva komanda ar nosaukumu „Ņammīgās avenes”, komandas sastāvā: Anita Šķinuma, Rita Ostruško, Signe Gravāne, Margarita Purvinska.
Otro vietu ieguva komanda „Kūciņi”. Komandas sastāvā: Krišs Knodze, Dāvis Savičs, Emīls Balodis, Gvido Melbārdis.
Trešo vietu ieguva komanda „Ašie gliemeži”. Komandas sastāvā Ilze Seipule, Evita Valdberga, Jānis Eiduks, Vladimirs Samohins.

Paldies visām komandām par atraktivitāti un piedalīšanos!