Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

LTV sižets par balsošanas pultīm

7. novembrī Latvijas TV 1. kanāla Reģionālajās ziņās tika rādīts sižets par to, kā mūsu skolā tiek izmantotas balsošanas pultis. Lūk, pats sižets.

Iekarojam tehnoloģiju ekspozīciju Ogrē

Vladimirs SamohinsVladimirs Samohins, skolas direktors

Rudens brīvdienās notika LatSTE – Latvijas i-Sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcija Ogrē, kurā piedalījās vairāk kā 300 skolotāju no visas Latvijas. Šī gada tēma – „Latvijas skolotājs – mūsdienīga mācību procesa organizētājs”.
LatSTE ir pasākums, kurā visu mācību priekšmetu skolotāji var iepazīties ar jaunākajām mācību procesā izmantojamām tehnoloģijām un inovācijām, kas visos mācību priekšmetos tiek ieviestas jau šodien, un modernizācija turpināsies arī nākotnē.
Šogad LatSTĒ kā lektori piedalījās seši mūsu skolas pedagogi: Ilze Lukss, Vija Miķelsone, Lana Ivanova, Evita Valdberga, Aldis Lazda ar 12. klases skolnieku Pēteri Ņikiforovu, Vitālijs Kuzmovs ar 11. klases skolniecēm Lanu Ūbelīti un Ievu Žukovu.

Mūsu skolotāji sadarbībā ar kompāniju ”ADAT-TI” šajā konferencē stāstīja un vizuāli demonstrēja, kā matemātikas, bioloģijas, fizikas un informātikas mācību priekšmetos var atraktīvi izmantot interaktīvo tāfeli, dokumentu kameras, digitālos un stereoskopiskos mikroskopus, balsošanas pultis, kā arī izmantot dažādus uzskates līdzekļus fizikas eksperimentu un demonstrējumu veikšanai. Dažādās darbnīcās jeb praktiskajās nodarbībās aktīvi iesaistījās arī paši klausītāji, kuri vēlējās praktiski izmēģināt interaktīvās tāfeles funkcijas un dažādās iespējas. Lai klātesošie varētu pilnvērtīgāk novērtēt balsošanas pulšu lietderību mācību procesā, dalībniekiem tika piedāvāts pildīt dažādus testus un pārliecināties par pulšu dažādajām iespējām.

Ikviens no LatSTE dalībniekiem šajās divās dienās guva vērtīgu pieredzi un jaunas idejas mācību procesa dažādošanai, kā arī izpratni par ātrāk vai vēlāk piepildāmu sapni savas skolas modernizācijai.

Moderno tehnoloģiju izmantošana nozīmē – sadarbību starp skolēniem un skolotājiem. Tas ir izaicinājums gan skolotājiem, gan skolēniem. Skolēni ātrāk aizraujas, aktīvāk iesaistās mācību procesā, savukārt skolotājam ir iekšēji jāatbrīvojas, jābūt gatavam improvizēt, būt atvērtam pret visu jauno.
Tehnoloģiju ekspozīcijas laikā Ogrē vēl vairāk nostiprinājās priekšstats par mūsu skolotāju līderu pozīcijām šajā jomā. Esmu pārliecināts, ka nākošajā šāda veida pasākumā no mūsu vidusskolas būs vēl vairāk pārstāvju un kontaktstundu praktiskajās nodarbībās.

Liels paldies visiem skolotājiem un skolēniem, kas piedalījās šajā pasākumā, par uzdrīkstēšanos un ļoti atraktīvu un prasmīgu uzstāšanos kolēģu priekšā.

Novēlu visiem savas skolas skolotājiem turpināt jau veiksmīgi iesākto un darboties ar tādu pašu iedvesmu un atbildības sajūtu arī turpmāk! Un, tuvojoties Valsts svētkiem, vēlos sveikt visus kolēģus, novēlot radošus un noturīgus panākumus darbā!