Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Skolas bibliotēka

Bibliotēkas darba laiks: katru darbadienu no 8.00-16.00

Darbinieki
Aiga Bērziņa – bibliotekāre, krievu val. un latv. val. kā svešvalodu skolotāja.
Silga Stučka – bibliotekāre, latviešu val. un lit. skolotāja.

Bibliotēkas uzdevumi
Nodrošināt mācīšanas un mācīšanās procesam nepieciešamos pakalpojumus un resursus visiem interesentiem.
Veikt bibliotēkas darbības modernizāciju.

Pakalpojumi
Skolas bibliotēkā ir mācību, metodiskā literatūra, nozaru un uzziņu literatūra, daiļliteratūra, periodiskie izdevumi, kā arī elektroniskie resursi (audio, video materiāli).

Skaitļi, fakti
Skolas bibliotēkas fondā ir 34009 vienības. No tām -12868 mācību grāmatas un citi mācību līdzekļi, 2172 dāvinājumi ar plašu trimdas autoru literāro daiļdarbu piedāvājumu, 5703 metodiskās un daiļliteratūras signāleksemplāri, kā arī kartes, audio un video materiāli.

Bibliotēkā pieejamā prese 2008./2009. gadam
Staburags – Aizkraukles rajona notikumi sportā, kultūrā, sadzīves nedienas un sludinājumi
Diena – aktualitātes, viedokļi, ekonomika un izklaide
Kultūras Forums – mākslas jaunumi, kultūras notikumu afiša, kritika un viedokļi
Karogs – jaunākais literatūrā
Izglītība un Kultūra – aktualitātes izglītībā, kultūrā, interešu izglītībā
Skolotājs – citu kolēģu pieredze, pētījumi un raksti
Skolotāja almanahs – informatīvi metodisks izdevums pamatskolas un vidusskolas skolotājiem
Sākums – idejas spēlēm, scenārijiem, nodarbībām
Terra – saistoši par dabaszinātnēm un tehnoloģijām
Psiholoģijas pasaule – atradīsim laiku sevis izzināšanai
Ilustrētā Pasaules Vēsture – zināšanas par notikumiem un personībām Latvijas un pasaules vēsturē
Sīrups – vispopulārākais jauniešu žurnāls valstī
Joy – iedziļināsimies lietās, kas interesē jauniešus
Spicā – spēles, fakti, konkursi un pieredze
Sports – nedēļas sporta izdevums

Priecāsimies, ja atbalstīsiet akciju „Lasītājs – lasītājam” – Jūsu iegādātie un izlasītie žurnāli caur bibliotēku atradīs ceļu pie cita lasītāja.

Atgādinājums!
Lūdzu, ievērojiet grāmatu nodošanas termiņu, jo arī citiem lasītājiem ir nepieciešamas Jūsu paņemtās grāmatas.

Ja grāmatu objektīvu iemeslu dēļ nevarat atdot noteiktajā laikā, tad tās lietošanas termiņš bibliotēkā ir jāpagarina.
Cienīsim citus un būsim saudzīgi pret paņemto literatūru!

Atbalsta personāls 2008./2009.m.g.

Bibliotēka: Aiga Bērziņa, Silga Stučka
Darba laiks: katru dienu no 8 līdz 16

Psihologs: Dzintra Vanaga
Darba laiks: otrdien, ceturtdien, piektdien no 9 līdz 17
Telefons: 26350461

Sociālais pedagogs: Ināra Medvedeva
Darba laiks: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien 8.30 – 16.00

Logopēds: Ineta Utāne
Darba laiks: pirmdien 7.45 – 8.25 (1.ab), 13.40 – 14.20 (2.ab, 3.a), 14.30 – 15.10 (2.ab, 3.ab)
otrdien 7.45 – 8.25 (3.bc, 4.a), 12.50 – 13.30 (1.ab)
trešdien 13.40 – 14.20 (2.ab), 14.30 – 15.10 (2.b, 3.ab)
ceturtdien 13.40 – 14.20 (2.b, 3.a), 14.30 – 15.10 (2.ab)
piektdien 7.45 – 8.25 (3.c, 4.a)

Koriģējošā vingrošana: Gunta Kondratska
Darba laiks: otrdien 12.00 – 12.40,
trešdien 15.15 – 15.55,
ceturtdien 13.40 – 14.20,
piektdien 12.50 – 13.30

Medmāsa: Ruta Bračkina
Darba laiks: katru dienu no 8 līdz 16